Sosyalist Dayanışma

“Savaşsız, Sömürüsüz Bir Dünyanın Kuruluşuna Bir Katkıda Bizden” diye haykırarak Sosyalizmi Kurmak için, Hayatın her Alanında SOSYALİST DAYANIŞMA